Skip to content Skip to footer

Politika privatnosti

Ovom Politikom privatnosti opisuju se svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka Korisnika Webshopa, način i opseg prikupljanja i obrade osobnih podataka Korisnika, pravna osnova obrade osobnih podataka Korisnika, razdoblje pohrane osobnih podataka Korisnika, načela prikupljanja i obrade osobnih podataka Korisnika, vrsta podataka koji se prikupljaju, prava Korisnika na zaštitu podataka i način na koji se štite podaci i osigurava njihova sigurnost i zakonita obrada.

Prilikom korištenja Webshopa, bez obzira na registraciju, Korisnik je dužan pročitati i prihvatiti Uvjete kupnje, Pravilnik o kolačićima i ovu Politiku privatnosti.

Voditelj obrade: Da ljepoti d.o.o., Klanjčić 7a, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 25935514944, predstavnik voditelja obrade e-mail: info@yestobeauty.hr.

Službenik za zaštitu podataka

Sve upite, zahtjeve, nejasnoće, molbe ili prigovore korisnik može u svako doba uputiti službeniku za zaštitu podataka na e-mail: info@yestobeauty.hr.

Izvršitelj obrade: Da ljepoti d.o.o., Klanjčić 7a, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 25935514944

Nadzorno tijelo: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, Republika Hrvatska, e-mail: azop@azop.hr  

Pravna osnova obrade podataka:

Na prikupljanje i obradu osobnih podataka korisnika primjenjuju se odredbe Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka (EU GDPR).

Osobni podaci Korisnika se prikupljaju i obrađuju putem Webshopa temeljem privole Korisnika, sukladno čl. 6. st. 1. (a) EU GDPR, u svrhu obrade koja je nužna za korištenje Webshopa i izvršavanje ugovora između Kupca i Prodavatelja, sukladno čl. 6. st. 1. (b) EU GDPR, te u svrhu ostalih legitimnih interesa sukladno čl. 6. EU GDPR.

Vrsta podataka koji se prikupljaju:

Prihvaćanjem Uvjeta kupnje i Politike privatnosti Webshopa, Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s prikupljanjem i obradom skupa podataka o Korisniku kojeg čine:

  • ime i prezime Korisnika,
  • naziv poduzeća (neobavezno) – zbog mogućnosti kupnje preko tvrtke R1
  • država /regija (neobavezno)
  • ulica (neobavzeno)
  • grad
  • županija (neobavezno)
  • poštanski broj
  • adresa e-pošte,
  • broj mobitela/telefona,
  • datum rođenja,
  • vjerodajnice za prijavu.

Podaci koje dijeli Korisnik:

Osim navedenih podataka koje prikuplja Voditelj obrade, Korisnici mogu dobrovoljno dijeliti i ostale podatke o sebi, primjerice:

  • podatke iz sudjelovanja u promotivnim aktivnostima, događajima, natjecanjima ili fokus-skupinama prilikom ispitivanja,
  • odgovore na pitanja Voditelja obrade,
  • podatke koji se daju službi za korisnike, pri čemu se takva komunikacija ponekad snima radi unaprjeđenja usluge.

Podaci o Korisniku koje dijele drugi:

Osim podataka koje dijeli sam Korisnik, Voditelj obrade može primati podatke o Korisniku i od drugih, primjerice:

  • podaci s ostalih društvenih mreža, u slučaju kada Korisnik poveže svoj profil s ostalim društvenim mrežama koje koristi,
  • podaci koje ostali Korisnici podijele s Voditeljem obrade prilikom obraćanja Voditelju obrade.

Osim navedenih podataka, Voditelj obrade može prikupljati i podatke o upotrebi Webshopa, kao što su datum i vrijeme prijave, značajke koje Korisnik upotrebljava, pretraživanja, klikovi, stranice koje se prikazuju Korisniku, adrese preusmjeravajuće mrežne stranice, oglasi na koje Korisnik klikne, podatke o uređajima koje korisnik upotrebljava za pristup Webshopu, podatke o hardveru i softveru, bežičnoj ili mobilnoj mreži i senzorima uređaja.

Voditelj obrade upotrebljava i može dopustiti drugima da upotrebljavaju kolačiće i slične tehnologije. Više o tome možete pročitati u Pravilniku o kolačićima.

Moguće je postojanje automatiziranog donošenja odluka – izrade profila, sukladno čl. 22. EU GDPR, u svrhu analize aktivnosti korisnika i preferencija kako bi se omogućilo što uspješnije korištenje Webshopa.

Voditelj obrade surađuje s trećim osobama u svrhu unaprjeđenja Webshopa, s kojima ponekad može dijeliti prikupljene podatke u svrhu čuvanja i održavanja podataka, analitike, brige o Korisnicima, marketinga, oglašavanja, unaprjeđenja sigurnosti podataka i slično. Voditelj obrade jamči strogi postupak provjere prije angažiranja takvih suradnika, te obvezuje sve svoje suradnike na čuvanje tajnosti podataka standardnim ugovornim klauzulama, koje ih obvezuju na zaštitu privatnosti i sigurnosti podataka koji se obrađuju.

Korisnik daje privolu za prikupljanje i obradu navedenih posebnih kategorija osobnih podataka, koji su nužni za korištenje Webshopa, a u svrhu unaprjeđenja istog. Korisnik može povući danu privolu u bilo kojem trenutku, ali to neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Načela prikupljanja i obrade:

Voditelj obrade odgovara za zakonitost, poštenost i transparentnost obrade osobnih podataka koji se prikupljaju, te jamči da je obrada podataka primjerena, relevantna i ograničena na ono što je nužno u odnosu na svrhu obrade. Voditelj obrade osigurava cjelovitost i povjerljivost podataka koji se prikupljaju i obrađuju, na način kojim se osigurava sigurnost podataka.

Voditelj obrade ne odgovara za lažno predstavljanje Korisnika. Korisnici se obvezuju navoditi istinite podatke o sebi prilikom korištenja Webshopa.

Svrha prikupljanja i obrade:

Osobni podaci Korisnika prikupljaju se i obrađuju u posebne, izričite i zakonite svrhe. Svrha Webshopa je informiranje Korisnika o dostupnim uslugama SPA centara, prikupljanje podataka od Korisnika u svrhu optimalnog pružanja usluga SPA centara i kupoprodaja Wellness poklon bonova.

Osim u navedene svrhe, Voditelj obrade može prikupljene podatke koristiti i u ostale legitimne svrhe sukladno čl. 6. EU GDPR, primjerice u svrhu unaprjeđenja usluge, povezivanja raznih uređaja koje Korisnik koristi u svrhu jednostavnijeg pristupa i korištenja Webshopa, razvijanja, prikaza i praćenja sadržaja i oglasa prilagođenih interesima Korisnika, marketinga, provođenja istraživanja i analiza ponašanja Korisnika u svrhu unaprjeđenja značajki i usluga koje Webshop nudi, sprječavanja nezakonitih ili neovlaštenih aktivnosti unutra i izvan Webshopa, udovoljavanja pravno osnovanim zahtjevima i pomaganja tijelima nadležnim za provedbu zakona i ostalih važećih propisa.

Korištenje Webshopa u potpunosti je dobrovoljno.

Razdoblje pohrane podataka:

Voditelj obrade pohranjuje osobne podatke Korisnika u skladu s načelom ograničenja pohrane osobnih podataka – osobni podaci se čuvaju onoliko dugo koliko je to potrebno u odnosu na svrhu prikupljanja – korištenja Webshopa ili u onom razdoblju u kojem su prikupljeni podaci potrebni za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili javnog poretka, te u svrhu ostvarivanja ostalih legitimnih interesa sukladno čl. 6. EU GDPR.

Prava korisnika:

Korisnik ima pravo na pristup svojim osobnim podacima koji se prikupljaju i obrađuju u svrhu korištenja Webshopa , kao i na pristup informacijama o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima kojima se podaci otkrivaju, predviđenom razdoblju pohrane podataka, te ostala prava sukladno člancima 12. – 22. EU GDPR.

Korisnik ima pravo zatražiti od Voditelja obrade pristup svojim osobnim podacima koji se prikupljaju i obrađuju, kao i zatražiti od Voditelja obrade ispravak ili brisanje podataka ili ograničavanje obrade ili uložiti prigovor na obradu podataka. U slučaju podnošenja takvog zahtjeva korisnika, Voditelj obrade je dužan odgovoriti na zaprimljeni zahtjev, obavijestiti korisnika o poduzetim radnjama i/ili pružiti korisniku zatražene informacije o prikupljanju i obradi njegovih podataka u roku od mjesec dana od dana zaprimanja zahtjeva Korisnika, u skladu s člancima 15. – 21. EU GDPR.

Ako iz opravdanih razloga ne postupi sukladno zahtjevu Korisnika, Voditelj obrade je dužan, najkasnije mjesec dana od dana primitka zahtjeva, izvijestiti Korisnika o razlozima zbog kojih nije postupio u skladu sa zahtjevom Korisnika i o mogućnosti podnošenja pritužbe nadležnom tijelu.

Voditelj obrade osigurava kopiju osobnih podataka koji se obrađuju, ali pravo Korisnika na dobivanje kopije svojih osobnih podataka ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.

Ako je obrada osobnih podataka ograničena na zahtjev Korisnika, takvi osobni podaci se smiju obrađivati samo uz privolu Korisnika, uz iznimku pohrane, ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog važnog interesa Unije ili države članice, sukladno čl. 18. EU GDPR.

Ako Korisnik prigovori na obradu osobnih podataka, Voditelj obrane više ne smije koristiti te osobne podatke, osim ako dokaže da postoje legitimni interesi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode Korisnika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, sukladno čl. 21. EU GDPR.

U slučaju obrade osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga, Korisnik ima pravo u svakom trenu uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, te se u tom slučaju osobni podaci Korisnika više ne smiju obrađivati u takve svrhe.

Politika privatnosti stupa na snagu i počinje se primjenjivati s danom objave, a dostupna je na internetskim stranicama i u poslovnim prostorijama Voditelja obrade.

Datum stupanja na snagu:  07.06.2022.

Prijavite se na newsletter

Subscribe to the updates!

0
0
Košarica praznaNastavi kupovinu